Goda exempel

Hållbart byggande i Värmland

Runt om i Värmland finns goda exempel på hållbart byggande

Här presenterar vi ett urval av dem. Läs och bli inspirerad! Gör studiebesök! Bygg ännu bättre själv! Och tycker du att vi missat något projekt som borde vara med – ta några bilder och skicka oss en beskrivning!

Alsters förskola i Karlstad

Det lilla samhället Alster, strax öster om Karlstad, fick under 2013 en ny förskola byggd i passivhusteknik. Förskolan är byggd i ett plan och har

Bärstadsskolan på Hammarö

Bärstadsskolan togs i drift i januari 2015. Fullt utbyggd beräknas skolan kunna ta emot närmare 500 elever i verksamheten som omfattar förskoleklasser, klasserna 1-6 samt

BRF Kontrollanten i Karlstad

BRF Kontrollanten är nominerad till Grundstenen 2020! I en överslagsräkning för några år sedan fann Föreningen för hållbart byggande i Värmland att redan det mest

BRF Tuggelite i Karlstad

I november 2019 är det 35 år sedan de första bostadsrättshavarna flyttade in i sina nya bostäder i Tuggeliteområdet i Karlstad. I åtta av de sexton

Förskolan Regnbågen i Årjäng

Årjängs kommun har varit med i en tidigare final av Grundstenen, då med Nordmarkens skola. År 2020 är man med igen, med förskolan Regnbågen som

Galaxen förskola i Arvika

I Arvika kommun finns behov av utökning och förnyelse av förskolor. Under november 2020 stod den nya förskolan Galaxen i området Dottängen med sex förskoleavdelningar

Gamla kraftstationen i Deje

Årtalet 1913 är inmurat i väggen till den stolta jugendborgen invid forsarna i Deje. Då byggdes kraftverket som skulle förse först industrin och senare omgivande

Hagaborgsskolan i Karlstad

Hagaborgsskolan, som stod färdig vintern 2014, är en skola för lågstadiet på en relativt centralt belägen tomt i Karlstad. Redan från början projekterades den med

Hasselbols förskola i Sunne

Hasselbols förskola byggdes under 2013 och utgörs av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Byggnaden värms med fjärrvärme och har från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Belysningen

Järpen, kvarter i Karlstad

Bostadskvarter i stadsdelen Viken bestående av 4 huskroppar och 76 lägenheter. Byggår 2005. Det sitter en värmepump i vindsplan i varje hus på Vikengatan 9,

Kvarteret Skeppet i Karlstad

Klöverns första egna nybyggnad i Karlstad är kvarteret Skeppet. Genom ett långsiktigt förvaltarperspektiv, och genom en partneringprocess där man tidigt involverat sin driftspersonal har man

Lillängen, kvarter på Hammarö

Projektet omfattar 177 lägenheter i 9 olika hus med byggår 1972 där man bland annat har genomfört energiåtgärder i form av tilläggsisolering på vindarna, nya

Lillmunkens förskola i Munkfors

Lillmunkens förskola är en förskola byggd med omsorg om barnens miljö när det gäller materialval, utformning av byggnaden och utemiljön, med en god ljudmiljö och

Lotsens förskola i Karlstad

Karlstad kommun har vågat gå före och bygga en förskola i massivträ vilket innebär nytänkande och innovation. Med en genomtänkt partneringprocess har man nått Miljöbyggnad

Mons backe i Kil

Mons Backe förskola öppnade i september 2015 och har plats för 108 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har en låg energiförbrukning där byggmaterial håller

Neonathalavdelningen, CSK i Karlstad

Ombyggnationen stod klar under 2013 och hade innan renoveringen stora problem med för få toaletter, brist på personalrum, dåligt fungerande isoleringsrum mm. Samtidigt med ombyggnationen lades stort fokus

Nordmarkens skola i Årjäng

Högstadiedelen på Nordmarkens skola är nybyggd och togs i bruk inför höstterminen 2015. Skolan har en låg energiförbrukning och allt byggmaterial har A- och B

Norrstrands förskola i Karlstad

Norrstrands förskola har funnits sedan 1980-talet, men var i behov av såväl renovering som expansion. Intill den befintliga förskolan har nu Karlstads kommun uppfört en

Nya operationshuset, CSK i Karlstad

Under våren 2016 slog Centralsjukhusets nya operationscentrum upp portarna, en anläggning som är skräddarsydd för framtidens operationssjukvård. Det nya operationshuset omfattar drygt 29 000 kvadratmeter

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad, Barkassen 5 Kontorshus med 6 plan inkl. garage. Samhällsbyggnadshuset rymmer de tre förvaltningar som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor; miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och

Seglet 1, kvarter i Karlstad

Detta superisolerade och energieffektiva 12-vånings höghus har 44 lägenheter i storleken 2 och 3 rum med kök. Byggår 2006 – 2007. Väggarna är välisolerade med

Seglet 4, kvarter i Karlstad

Projektet på Orrholmen omfattar ombyggnation av 10 sjuvåningsskivhus med 2 invändiga trapphus med hiss. Ett mellanliggande gemensamt överdäckat garage är anslutet till byggnaderna. Renoveringen i

Sjögången, kvarter i Karlstad

Karlstads Bostads AB byggde detta bostadsområde på en centralt belägen industritomt, vilket har fördelen att man kan utnyttja befintlig infrastruktur och skapa ett boende som

Skogsgläntan i Kil

Förskolan Skogsgläntan i Kil ligger i nära anslutning till såväl idrottsanläggningen Sannerudsvallen som ett naturområde, vilket passar förskolans Reggio Emilia-pedagogik. Byggnaden har en kompakt volym

Skogstomten, privat villa i Karlstad

Byggprocess: Enbostadshus ritat av ägaren och byggt av lokal byggentreprenör. Entreprenadform, styrd totalentreprenad. Plats: Läge med närhet till kollektivtrafik och direkt kontakt med skog och strövområden.

Sliperiet i Borgvik, Grums

Vinnare av Grundstenen 2020 är Sliperiet i Borgvik som under sina drygt tio år har klivit fram som ett av Värmlands, kanske Sveriges, viktigaste kulturcentra.

Södra skolan i Grums

I Grums har en helt ny F-3-skola med stomme i korslimmat trä (sk KL-trä) byggts under 2020 och denna byggnad är nu nominerad till Grundstenen

Stockfallets gruppboende i Karlsstad

Stockfallets gruppboende i Karlstad har en prisbelönad arkitektur i skogens lugna ro, väl anpassad till naturen och omgivningarna, med trämaterial som passar på platsen, goda

Sveaplan Fastigheter i Grums

Sveaplan fastigheter består av sex byggnader, fem trevåningshus och ett höghus, och är beläget mitt i centrala Grums. I bottenplan på samtliga byggnader finns lokaler

Upperud, privat villa i Karlstad

Intentionen var att åstadkomma ett både energieffektivt och komfortabelt hus. Att ha ett välisolerat klimatskal är en grundläggande förutsättning. Dock valdes inte de mest välisolerade

Vargbroskolan i Storfors

  I stället för att renovera den gamla skolan beslutades att satsa på ett nybygge och resultatet blev landets första super¬isolerade skolbyggnader med hybrid¬ventilation. Jämfört

Vinkelvägen, LSS-boende i Arvika

LSS-boendet Vinkelvägen är ett fristående trähus och består av sex lägenheter för boende och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymme. A-temp 440 m2 normalårskorrigerad förbrukning är 117 kWh/m2/år