Stockfallets gruppboende i Karlsstad

Stockfallets gruppboende i Karlstad har en prisbelönad arkitektur i skogens lugna ro, väl anpassad till naturen och omgivningarna, med trämaterial som passar på platsen, goda materialval och energieffektivitet samt med tekniska lösningar anpassade till verksamhetens behov. Det är Karlstad kommun med byggprojektet Stockfallets gruppboende, en byggnad som är byggd för Miljöbyggnad silver, och där projektet har genomförts med en god förankringsprocess med öppenhet och information gentemot de närboende.

Gruppboendet var finalist för priset Grundstenen 2017.