Kvarteret Skeppet i Karlstad

Klöverns första egna nybyggnad i Karlstad är kvarteret Skeppet. Genom ett långsiktigt förvaltarperspektiv, och genom en partneringprocess där man tidigt involverat sin driftspersonal har man inte bara nått en GreenBuildingcertifiering, utan även gjort det med råge. Skeppet kännetecknas av flexibilitet genom smarta lösningar och yteffektivitet genom gemensamma utrymmen och goda materialval där hållbarhet legat i fokus.

Skeppet var finalist till priset Grundstenen 2018.