Skogstomten, privat villa i Karlstad

Byggprocess: Enbostadshus ritat av ägaren och byggt av lokal byggentreprenör. Entreprenadform, styrd totalentreprenad.

Plats: Läge med närhet till kollektivtrafik och direkt kontakt med skog och strövområden. Servicefunktioner på bekvämt cykelavstånd: 4 km från centrum, 2 km från Begviks köpcentrum, 1 km från Våxnäs centrum. Mark som tagits i anspråk är lågproduktiv skogsmark, tall och gran.

Utformning: Utformning utgår från detaljplanens intentioner med bevarande av naturmark och träd. byggnaden står lätt på plintar med skydd av bergskam mot norr och öppenhet mot söder. Bjälklag följer marknivå vilket avspeglas i planlösningens olika nivåer. Lösningar är skräddarsydda för att tillgodose familjens behov på en måttfull boarea, 138 kvm. Takfall som möjliggör tegeltak och bra placering av solfångare.

Energi: Lågenergihus med beräknad energianvändning 64 kwh/m2/år vilket motsvarar en årsförbrukning av 4400 kwh/person med två personer i familjen eller 2200 kwh/person med fyra boende. Täthet enligt passivhusstandard. Uppvärmning med frånluftsvärmepump och reducerat vattenburet system (radiatorer endast i bottenvåning). Tillskottsvärme med vedeldning i täljstenskamin. Öppenhet mellan våningsplanen möjliggör värmespridning. Förberett för solceller.

Material: Traditionellt lösvirkeshus med lösullsisolering (utan bindemedel) i bjälklag, väggar och tak för bättre arbetsmiljö och högre u-värde. Plintgrund för minskad betonganvändning, laserad träfasad, äkta lertegeltak. Markbehandling, naturmark kompletterad med grusad uppfart och liten gräsyta på framsidan.

 

Adress:  N, Gustavsbergsvägen 14, Karlstad

Byggherre: Nathalie o Lars Yngvesson

Arkitekt: Lars Yngvesson

Energikonsult:  VVSPlan

Totalentreprenör: Byggfolket

Foto: Region Värmland