Hagaborgsskolan i Karlstad

Hagaborgsskolan, som stod färdig vintern 2014, är en skola för lågstadiet på en relativt centralt belägen tomt i Karlstad. Redan från början projekterades den med höga miljöambitioner, och tack vare att man var noggrann med energi- och materialkrav i alla led, från projektering till färdigställande, blev det en byggnad med mycket goda energiprestanda och med en hög andel sunda material. Därför kunde också Hagaborgsskolan certifieras för Miljöbyggnad Guld. Ett tätt och välisolerat klimatskal, tillsammans med behovsstyrd ventilation och en rad andra ambitiösa, men väl beprövade tekniska lösningar, gör att energibehovet ligger på 57 kWh/m2/år, vilket är ungefär hälften av vad dagens byggnormer föreskriver. Till det kommer solceller som beräknas kunna leverera 4200 kWh per år – och som givetvis även har ett pedagogiskt värde. Alla inomhusmaterial är valda för att minska på såväl emissioner som på buller.

Hagborgsskolan vann utmärkelsen Årets Miljöbyggnad i Sverige år 2014. Den vann också Grundstenen 2014 utdelat av Hållbart byggande i Värmland.

Vinnare av priset Grundstenen 2014 – Juryns motivering:

Med en hög ambitionsnivå från Karlstads kommun, en byggprocess där man varit noggrann i valet samarbetspartners och haft ett gott samarbete med alla inblandade parter har man nått ända fram till en riktig guldbyggnad. Med en låg energiförbrukning samt utmärkt innemiljö, till följd av hög komfort samt hälsosamma materialval, har man satt ett gott föredöme för den fortsatta byggverksamheten i kommunen och Värmland. Flera goda exempel har visat att energiprestanda i nivå med passivhus är fullt realiserbart för nya skolbyggnader. Nästa steg i utvecklingen är att vässa energiprestanda ytterligare och att väga in fler aspekter av hållbart byggande. Vi vill därför särskilt uppmärksamma Hagaborgsskolan som utöver goda energiprestanda även skapat en mycket god innemiljö. Man har aktivt arbetat med frågor som berör komfort och val av byggnadsmaterial. Vi hoppas att det lyckade resultatet motiverar till fler projekt med samma ambitionsnivå.

Byggherre: Karlstads kommun

Huvudentreprenör: Skanska

Arkitekt: Sweco

Kontakt: Pernilla Kortzon pernilla.kortzon@karlststad.se

Foto: Felix Gerlach