Minnebergsskolan i Arvika

Minnebergsskolan ligger centralt i Arvika med närhet till bland annat Arvika Bibliotek och sim- och sporthall. Det är en högstadieskola anpassad efter varje elevs behov. Det finns trygga utrymmen för återhämtning, gemenskap, aktiviteter och relationsskapande. Skolans uppdrag är tydligt: här ska elever ska må bra och få utvecklas och lära sig.

Minnebergskolan är en högstadieskola som är anpassad utifrån senaste forskning inom NPF-spektrum och utgår från att genom hälsosam och inkluderande miljö för alla, skapa rum för lärande. Detta är särskilt synligt i planlösning och färgsättning men även i val av belysning och hantering av ljud. Fyra av skolans fem byggnader bildar en skyddad innergård och den uppdelning i flera hemvister som skolan har, ger en känsla av småskalighet med ökad trygghetskänsla. Detta är en högstadieskola placerad mitt i stan vilket gav stora vinster för tillgänglighet och möjlighet att nyttja lokaltrafik och övrig infrastruktur. Lokalyta kunde sparas då en befintlig idrottshall och badhus ligger nära och ger samordningsvinster. Genom skolans centrala placering kan den även användas som fritidsgård, för uthyrning till externa aktiviteter m m vilket är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Den ger även eleverna en plats att vara på även efter skolans slut för olika aktiviteter och som mötesplats, vilket ger en social hållbarhetsaspekt och ett ökat värde för hela kommunen.

Byggnadstekniskt har en betongstomme använts men med synliga träpelare i matsal/aula, mycket synligt trä i inredning samt värmebehandlat trä i fasad. Kommunen har haft en vilja att bygga i trä men har här gjort val att kombinera materialen, bl a på grund av den tighta tidplanen men även minska kostnader för väderskydd under byggtid. Skolan är byggd och tänkt att certifieras som Miljöbyggnad Silver.

Minnebergsskolan är vinnare av Grundstenen 2021.

Byggherre: Arvika Fastighets AB

Huvudentreprenör: Serneke

Arkitekt: Brunnberg & Forshed

Foto: Robin Hayes