Bärstadsskolan på Hammarö

Bärstadsskolan togs i drift i januari 2015. Fullt utbyggd beräknas skolan kunna ta emot närmare 500 elever i verksamheten som omfattar förskoleklasser, klasserna 1-6 samt fritidshem fördelat på tre paralleller.

Skolan präglas av ett genomgående miljötema – både vad gäller byggnaden och arbetsmiljön för elever och personal – skolan är certifierad för Miljöbyggnad Guld. Skolan har ljusa och fina lokaler avsedda för både teori samt praktisk/estetisk verksamhet och har dessutom tillgång till en fantastisk utemiljö som lockar till lek och lärande.

Energiprestanda 38 kWh/m²/år.

 

Adress: Hallonvägen 2, Hammarö

Byggherre: Hammarö kommun

Huvudentreprenör: Skanska

Arkitekt: Sweco

Kontakt: kommun@hammaro.se – 054-51 50 00

Foto: hammaro.se