Vargbroskolan i Storfors

 

I stället för att renovera den gamla skolan beslutades att satsa på ett nybygge och resultatet blev landets första super¬isolerade skolbyggnader med hybrid¬ventilation. Jämfört med den gamla skolan har energikostnaderna pressats ner från 250 kWh per m2 till 35 kWh, vilket innebär en besparing på drygt 1,2 miljoner kronor.

Vargbroskolan byggdes 2006 – 2007 och togs i drift januari 2008. Skolan har cirka 270 elever och 55 lärare samt övrig personal på mellan-och högstadiet. Den totala ytan är cirka 4 000 m2. Skolan är uppförd i två våningsplan med ventilationskulvert och några mindre förråd i källaren. Byggnaden är mycket välisolerad och har ett lufttätt klimatskal. De flesta fönster är fasta.

Byggnaden har ett hybridventilationssystem med tilluft via kulvertkanal i mark/källare och frånluft via självdragshuvar på tak. Kulverten är trycksatt med en axialfläkt. Fördelningen av luft sker kortaste väg från kulvert till rum via separata kanaler i schakt och aktiva tillluftsdon i tak. På sydsidan av skolans brutna tak finns en solcellsanläggning på 131 m2 som ger cirka 15 500 kWh/år. Detta motsvarar 3,8 kWh/m2 och utgör 16 procent av byggnadens totala elbehov.

 

Adress: Skolgatan 2, Storfors

Byggherre: Storfors kommun

Huvudentreprenör: NCC AB

Arkitekt: K-Konsult Arkitekter i Värmland AB

Kontakt: Storfors kommun: storfors.kommun@storfors.se – 0550-651 00