Seglet 1, kvarter i Karlstad

Detta superisolerade och energieffektiva 12-vånings höghus har 44 lägenheter i storleken 2 och 3 rum med kök. Byggår 2006 – 2007.

Väggarna är välisolerade med ca 450 mm isolering och noggrannheten var stor när det gäller tätning vid byggnationen. Fjärrvärmereturen värmer huset. Den växlas mot ett golvvärmesystem som finns längs ytterväggen i varje lägenhet. Värmepumpen, som hämtar sin energi från fjärrvärmereturen, laddar värme i ett lager bestående av 4 dubbelmantlade ackumulatortankar.

I en rapport från Boverket finns att läsa följande: ”Projektet är ett förtätningsprojekt i ett befintligt miljonprogramsområde med fokus på att spara energi genom att skapa nya lösningar på gamla problem för såväl byggteknik som ventilation och värme.”

Energiprestanda 54 kWh/m²/år.

 

Adress: Babordsgatan 1, Karlstad

Byggherre: Karlstads Bostads AB (KBAB)

Huvudentreprenör: Elservice, LG Contracting, Skanska Inneklimat

Arkitekt: Skanark AB

Kontakt: KBAB: epost@kbab.se – 054-540 76 00

Foto: Fredrik Holm