Nordmarkens skola i Årjäng

Högstadiedelen på Nordmarkens skola är nybyggd och togs i bruk inför höstterminen 2015. Skolan har en låg energiförbrukning och allt byggmaterial har A- och B -klassning enligt SundaHus för att skapa en giftfri miljö. Utöver detta har Årjängs kommun en lista på ämnen man vill fasa ut. Energiprestanda 54 kWh/m²/år.

Taket är belagt med Olivin som äter koldioxid, fasaden är av trä och en solcellsanläggning på 20 kW är installerad. Man har i processen involverat alla olika intressenter och på så vis lyckats överbrygga motsättningar när två skolor skulle slås ihop.

Nordmarkens skola i Årjäng nominerades som en av finalisterna till Grundstenen 2015.

 

Adress: Skolvägen 1-3, Årjäng

Byggherre: Årjäng kommun

Huvudentreprenör: PEAB

Arkitekt: Klara Arkitektbyrå

Kontakt: Årjängs kommun kommun@arjang.se – 0573-141 00

Foto: Peter Söderblom (översta bilden) och arjang.nu