Galaxen förskola i Arvika

I Arvika kommun finns behov av utökning och förnyelse av förskolor. Under november 2020 stod den nya förskolan Galaxen i området Dottängen med sex förskoleavdelningar färdig. Förskolan är projekterad och utformad med en tydligt uttalad tanke på hållbarhet, både avseende klimat/miljö, social hållbarhet och funktion/pedagogik.

Finalist Grundstenen 2018.

Byggherre: Arvika Fastighets AB

Entreprenör: PEAB

Arkitekt: Tengbom Arkitekter

Utformning – Miljöaspekter:

  • Byggnaden är uppförd som ett passivhus enligt kravspecifikation FEBY 12.
  • Uppvärmning sker med värmepumpar, bergvärme.
  • Borrhålen kommer även att nyttjas för frikyla vilket skapar en god innemiljö sommartid.
  • Solcellspaneler på taket för drift av fastigheten och överskottet säljs.
  • Pedagogisk solcellsblomma på gården.