Lotsens förskola i Karlstad

Karlstad kommun har vågat gå före och bygga en förskola i massivträ vilket innebär nytänkande och innovation. Med en genomtänkt partneringprocess har man nått Miljöbyggnad silver, vilket innebär låg energianvändning, bra materialval och ett gott inomhusklimat. Man har också utnyttjat en svårplanerad tomt på ett genomtänkt sätt, där lekytan på taket väcker särskild uppmärksamhet.

2018 utsågs Lotsens förskola som vinnare av priset Grundstenen. Juryns motivering är:

”Som ett lysande hjärta bland de omgivande husen och med sin djärva design och valet av massivträ, men också genom att planera och utnyttja tomten för att skapa en förskola i tätortsmiljö har Karlstad kommun visat på hög ambitionsnivå, och med Lotsen återigen vågat gå före både när det gäller byggnaden och stadsplaneringen.”