Gäddan, kvarter i Karlstad

Wermlands Invest bygger 49 moderna och klimatsmarta hyreslägenheter på Grevgatan 4-6, ett stenkast från busstationen och Klarälven i kvarteret Gäddan. Byggnaden håller hög kvalitet och dessutom är det mycket energieffektivt – förbrukningen är ca 44 procent lägre än Boverkets energikrav. Projektet har beviljats statligt investeringsstöd vilket innebär att hyrorna har ett tak.

Som en trestegsraket har kvarteret Gäddan omvandlats med en ny bostadsfastighet med 49 hyresrätter samt upprustning av två befintliga äldre byggnader. Stor omsorg har lagts både exteriört och interiört i materialval för lång livslängd och arkitektoniskt uttryck. Den nya byggnaden har t ex en tegelfasad av hög klass samt massivt trä i inredningsdetaljer har används. Dialog har hållits med kommunen för bästa anpassning till tomt och omgivning, och i den yttre miljön har bevarande av detaljer varit viktiga, såsom gamla träd och naturstenshällar. På komplementbyggnader ligger sedumtak för ökad grönytefaktor. Sociala mötesplatser lyfts fram som viktiga där t ex den gemensamma tvättstugan och gården är exempel. Då projektet har fått statligt investeringsstöd kan hyrorna hållas nere, vilket bidrar till en ökad variation av bostadsbeståndet i stadens centrum. Den nya byggnaden är uppförd utifrån kriterier Miljöbyggnad Silver men kommer dock inte att certifieras.

Kvarter Gäddan är en av tre finalister till Grundstenen 2021.

Byggherre: Wermland Invest

Huvudentreprenör: Serneke

Arkitekt: Kjelander & Sjöberg Arkitektkontor

Foto: Wermlands Invest