Lillmunkens förskola i Munkfors

Lillmunkens förskola är en förskola byggd med omsorg om barnens miljö när det gäller materialval, utformning av byggnaden och utemiljön, med en god ljudmiljö och en smart och flexibel anpassning till verksamheten. En energieffektiv byggnad i två plan med goda energilösningar med fjärrvärme som bas. Förskolan är projekterad för att motsvara Miljöbyggnad silver. Ett plus för den elcykel som används för att transportera barnen!

2017 utsågs Munkfors kommun med byggprojektet Lillmunkens förskola till 2017 års vinnare av priset Grundstenen och juryns motivering lyder:

”Med tydligt ställda krav på resurseffektivitet och med fokus på låga drifts-kostnader har man åstadkommit en energieffektiv byggnad med konsekventa materialval i såväl byggnad som inredning.  En väl genomförd upphandling av projektledning med tydliga krav har visat på den lilla kommunens möjligheter att åstadkomma en byggnad med många goda kvaliteter. ”