Gamla kraftstationen i Deje

Årtalet 1913 är inmurat i väggen till den stolta jugendborgen invid forsarna i Deje. Då byggdes kraftverket som skulle förse först industrin och senare omgivande bygd med elkraft.

Än idag omvandlas vattenkraften till el i Deje, fast i en intilliggande och modernare byggnad. Den gamla kraftstationen har i stället fått dragningskraft – på en allt större skara besökare. Dragningskraften verkar olika på olika människor. Många kommer dit för utställningarna, konserterna och evenemangen. Några kommer dit för att titta på den kvarvarande utrustningen från kraftverkstiden. Andra lockas till det förnämliga cafét. Gamla Kraftstationen har blivit en av den långa raden industrianläggningar som fått ett nytt liv tack vare eldsjälar med kulturella ambitioner.

Föreningen Ullereds Teateraktörer hade under ett antal år spelat teater på den plana ytan framför kraftstationen, men 2008 fick man tillträde till själva lokalerna som då hade stått overksamma sedan 1992. Hur mycket skräp man burit ut och hur mycket smuts man skurat bort vågar nog ingen gissa, men idag är Gamla Kraftstationens centrala hall en häftig och spännande upplevelse. Stora delar av det gamla maskineriet finns kvar, tillsammans med en svag men outplånlig doft av smörjolja. I denna miljö och med elva meters takhöjd arrangerar man såväl utställningar som konserter och andra evenemang. Ett högklassigt café erbjuder mat och dryck; att råvarorna i högsta möjliga grad är ekologiska, närodlade och/eller rättvisemärkta är närmast en självklarhet.

Detsamma gäller för övrigt för de material som används för att underhålla byggnaden. Man är angelägen om att till exempel använda samma sorts bruk och målarfärg som användes när kraftstationen byggdes, och man vänder sig i första hand till lokala hantverkare. I den mån man nu inte låter väggarna vara som de är.

 -Många verksamheter som vår har ju haft det mycket svårt detta coronaår, säger Linn Sönstebö Mossberg, som är något av en föreståndare för Gamla Kraftstationen. Men vi har tvärtom gynnats av allt hemestrande. Vi har förstås haft ovanligt få utländska gäster, men desto fler svenska. Och vi har en ständigt ökande efterfrågan från konstnärer och hantverkare som vill kunna driva verksamhet här. Därför strävar vi efter att i framtiden kunna tillhandahålla ateljéer och andra lokaler. Vår vision är att Gamla Kraftstationen ska utvecklas från den kulturarena den är idag till ett kulturcentrum, och att alla som kommer hit stannar längre, tar del av mer aktiviteter – eller skapar själva. Det leder till både ökade intäkter för Dejes lokala näringsliv och till en ny identitet och nytt liv i den gamla bruksorten.

År 2020 är Gamla kraftstationen i Deje en av finalisterna och även vinnare till priset Grundstenen 2020.

Vinnare av Grundstenen 2020: Föreningen Ullereds Teateraktörer
Objekt: Gamla kraftstationen i Deje