Upperud, privat villa i Karlstad

Intentionen var att åstadkomma ett både energieffektivt och komfortabelt hus. Att ha ett välisolerat klimatskal är en grundläggande förutsättning. Dock valdes inte de mest välisolerade fönstren av två anledningar. Dels var det vid den tiden en betydande merkostnad men framför allt var det oron för utvändig kondens då huset är beläget nära en sjö. De fönster som valdes (u=1,2) kan ha kondens på morgonen vissa tider på året, vilket inte är några problem alls. Väggkonstruktionen (lättviktsstomme) medförde tyvärr att el fick dras genom tätskiktet. Mycket tid lades på tejpning för att nå en hög täthet.

En oro fanns för att fläktsystemet skulle låta störande. För att eliminera detta konstruerades ett FTX-system med flera extra ljuddämpare samt väsentligt större kanalstorlek för att undvika ljud. Systemet är i stort sett ljudlöst. En okonventionell lösning är att tilluften förs in i mitten av huset och evakueras i badrum och sovrum som bildar periferi. Med en bra köksfläktslösning sprids inte skämd luft vidare till sovrummen. Ingående luftleds även in genom en 25 meter lång kulvert för att värma luften vintertid och kyla den sommartid. Energimässigt har den fungerat utmärkt, tilluften till huset understiger aldrig 15 grader även om det är minus 25 ute. Kulverten har ett fall för att kondensvatten ska kunna rinna ut och går att rengöra med högtryckstvätt.

Byggnaden har en vattenmantlad pelletskamin och solfångare och värmen distribueras genom ett förenklat golvvärmesystem. Slingor med cc 30 cm finns i hall och badrum och enbart dessa använd. Som backup finns glesa slingor under resten av plattan men de behöver ej användas. Temperaturreglering styrs i zonerna med golvvärme. Ventilationslösningen gör att det bildas en varm komfortzon i de centrala delarna av huset och svalare i sovrummen. Sovrumstemperaturen regleras genom att öppna eller stänga sovrumsdörren.

Med bra markiser och kulvertsystemet är huset svalt på sommaren trots solexponerat läge.

Den faktiska energiförbrukningen är per år ca 10000 kWh pellets och 3000 kWh el. Byggår 2008.

Adress: Upperudsvägen 2B i Molkom

Byggherre: Fredrik Wikström

Huvudentreprenör: Huset beställdes från Villa varm som levererade och monterade stomme och undertak. Byggherren har själv gjort en del av arbetet och fungerat som huvudentreprenör, har bestått underentreprenör för grävning, plattgjutning etc.

Arkitekt: Byggherren utgick från en ritning från företaget Villa Varm och ritade sedan om en hel del på egen hand.

Kontakt: Fredrik Wikström

Foto: Enomis