Lecab Tricotfabriken i Karlstad

Den100-åriga Tricotfabriken är en anrik byggnad som fått nytt liv. Lecab Fastigheter har som fastighetsägare tagit ansvar och har, trots att resurserna främst gått till att utveckla byggnaden, försökt ha en vision och målsättning att styra renoveringar och ombyggnader mot ett originalgestaltnings utförande.

Det är kul när en fastighetsägare inte bara låter den kortsiktiga ekonomin få styra, utan visar att det går att utveckla en fastighet mer långsiktigt med en större investering, även gestaltningsmässigt. Detta kommer säkert att betala sig på lång sikt.

Tricotfabriken är en av finalisterna till priset Grundstenen 2022.