Sjögången, kvarter i Karlstad

Karlstads Bostads AB byggde detta bostadsområde på en centralt belägen industritomt, vilket har fördelen att man kan utnyttja befintlig infrastruktur och skapa ett boende som många efterfrågar. Mest uppmärksamhet har givetvis de tolv bostäderna på pontoner fått, men huvuddelen av området utgörs av flerbostadshus i upp till fem våningar. Hela området är ritat för att upplevas som tidlöst och enkelt för att på så sätt minska behovet av framtida renoveringar och ombyggnationer. Byggnaderna har ett klimatskal som är mycket tätt och där man förebyggt t ex köldbryggor. De är av passivhustyp och värms främst av egen spillvärme, men har tillgång till fjärrvärme vid behov. Energianvändningen vid inflyttning var 54 kWh/m2/år, men förväntas sjunka efter intrimning.

Sjögången nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundstenen 2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

 

Byggherre: Karlstads bostads AB

Huvudentreprenör: Skanska

Arkitekt: Tengbom

Foto: kbab.se