Om oss

Hållbart byggande i Värmland

Om Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Hållbart byggande kan handla om mycket. Från att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera äldre hus med hänsyn till såväl miljö som boendeekonomi. Det kan också handla om en samhällsplanering som är resurs- och trafiksnål och som skapar goda möjligheter för alla människor att trivas och utvecklas – oavsett bakgrund, intressen och plånbok. 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland samlar företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som på detta sätt vill bidra till ett mer hållbart byggande. Vi sprider information och inspiration genom seminarier, studiebesök, mässor och utbildningar. Vi tar initiativ till samarbeten mellan medlemmarna, med parter runt om i Sverige och även utomlands. 

Med utmärkelsen Grundstenen prisar vi varje år ett byggprojekt som vår särskilda jury funnit värt att uppmärksamma för dess ambitioner att bygga hållbart. 

Välkommen som medlem i Hållbart byggande i Värmland!

Styrelse

Per Andersson

Susatainacon Sweden

Ordförande 2021-2022
ordforande@hbvarmland.se

Carin Hansdotter

Byggsföretagen

Vice ordförande 2021-2023
viceordf@hbvarmland.se

Malin Olin

Karlstads universitet

Sekreterare 2020-2022
sekreterare@hbvarmland.se

Lotta Lindstrii

WSP

Kassör 2021-2023
kassor@hbvarmland.se

Erik Nilsson

Karlstads kommun

Ledamot 2021-2023

Jan Bartelson

Kristinehamnsbostäder

Ledamot 2021-2023

Peter Söderström

Arvika kommun

Ledamot 2020-2022

Simon Didner

KLARA Arkitekter

Ledamot 2020-2022

Ulrica Larsson

Sweco Architects

Ledamot 2021-2023