Om oss

Hållbart byggande i Värmland

Om Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Hållbart byggande kan handla om mycket. Från att bygga nya, riktigt energieffektiva och kemikaliesäkra hus till att renovera äldre hus med hänsyn till såväl miljö som boendeekonomi. Det kan också handla om en samhällsplanering som är resurs- och trafiksnål och som skapar goda möjligheter för alla människor att trivas och utvecklas – oavsett bakgrund, intressen och plånbok. 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland samlar företag, kommuner, organisationer och privatpersoner som på detta sätt vill bidra till ett mer hållbart byggande. Vi sprider information och inspiration genom seminarier, studiebesök, mässor och utbildningar. Vi tar initiativ till samarbeten mellan medlemmarna, med parter runt om i Sverige och även utomlands. 

Med utmärkelsen Grundstenen prisar vi varje år ett byggprojekt som vår särskilda jury funnit värt att uppmärksamma för dess ambitioner att bygga hållbart. 

Välkommen som medlem i Hållbart byggande i Värmland!

Styrelse

Per Andersson

SusatainaCon Sweden

Ordförande 2019-2021
ordforande@hbvarmland.se

Fredrik Holm

Holm Information i Karlstad AB

Vice ordförande 2019-2021
viceordf@hbvarmland.se

Malin Olin

Karlstads Universitet

Sekreterare 2018-2020
sekreterare@hbvarmland.se
Ordförande jury för Grundstenen
grundstenen@hbvarmland.se

Lotta Lindstrii

WSP

Kassör 2018-2020
kassor@hbvarmland.se

Maria Frisk

Fastighetsägarna

Ledamot 2017-2019

Frida Pettersson

Karlstads Kommun

Ledamot 2017-2019

Peter Söderström

Arvika Kommun

Ledamot 2018-2020

Simon Didner

KLARA Arkitekter

Ledamot 2018-2020

Ulrica Larsson

Sweco Architects

Ledamot 2018-2020