Förskolan Regnbågen i Årjäng

Årjängs kommun har varit med i en tidigare final av Grundstenen, då med Nordmarkens skola. År 2020 är man med igen, med förskolan Regnbågen som byggts för att klara certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Förskolan Regnbågen är byggd i korslimmat trä, levererat av Billerud Korsnäs, och är en tvåvåningsbyggnad på totalt ca 1 200 kvm. Här finns plats för fyra avdelningar, dvs ca 80 barn, samt ett tillagningskök. I likhet med andra byggnader i massivträ präglas inomhusmiljön av en mycket behaglig akustik och lugn atmosfär. En fin färgsättning, där naturinspirerade plywoodportaler vägleder ögat och den vita lasyren låter träytorna vara så synliga som möjligt, bidrar ytterligare till det lugna intrycket. Fina detaljer som skrattspeglar och väggfästa banor för leksaksfordon tilltalar juryns barnasinne. Förhoppningsvis också barnens!

Juryn föll också för utemiljön, med mjuka, roliga lekskulpturer och närheten till en spännande skogsbacke. Kringbyggnader som sophus och förråd ansluter prydligt till huvudbyggnadens former med bl a stående ribbor som panel.

 – Vårt intresse för träbyggnation har funnits sedan tidigare, men tog ytterligare fart efter den studieresa till Norge som Föreningen för Hållbart byggande i Värmland anordnade tillsammans med Karlstads universitet för några år sedan, berättar Peter Månsson på Årjängs kommun. Efter det har vi gjort egna studieresor för att lära oss mer, och bli än mer inspirerade.

Regnbågen är uppförd i partnering med Byggdialog som partner. Och som i all god partnering lade man mycket tid i de tidigaste faserna, där man noga lyssnade till t ex förskolepersonalens synpunkter och önskemål. En annan fråga som tidigt kom upp var den om värmeförsörjningen. Här landade man i en lösning med värmepump, så under förskolan finns nu energibrunnar som ger värme under kalla årstider men också skapar frikyla sommartid. Det är en investering som, jämfört med fjärrvärmealternativet, har en återbetalningstid på kanske åtta år.

Finalist: Årjängs kommun
Objekt: Förskolan Regnbågen