Södra skolan i Grums

I Grums har en helt ny F-3-skola med stomme i korslimmat trä (sk KL-trä) byggts under 2020 och denna byggnad är nu nominerad till Grundstenen 2020. Med trästomme från Stora Enso, strax intill skolan samt uppvärmning och komfortkyla genom att ventilationssystemet är uppdelat på flera aggregat och solceller på taket minskar både koldioxidutsläpp och transporter.

Skolan är nominerad till  Grundstenen 2020

Juryns ord vid nomineringen: Med den nya anläggningen för byggelement i korslimmat trä på plats på Gruvöns sågverk var det väl inte helt oväntat att Grums kommun skulle satsa på ett riktigt bra bygge i samma material. Nu står den på plats, Södra skolan i Grums, till största delen byggd i just korslimmat trä och med råvaror som hämtat från skogarna inom en radie på några mil. Ett mer ”närproducerat” bygge får man nog leta efter!

Det är dock inte bara träkonstruktionen som gör Södra skolan till en av årets Grundstenen-finalister. Takens solceller ger värdefulla bidrag till skolans energibalans och gör det möjligt med komfortkyla under varma dagar. Värmentillförseln under kall årstid sker med den fjärrvärme som i hela Grums utgörs av spillvärme från Gruvöns bruk.

Övriga inredningsmaterial är valda med omtanke, och byggnadens gestaltning såväl inom- som utomhus skapar en lugn och ljus arbetsmiljö för både barn och vuxna. Skolgården har därtill bevarat hällmarker, träd och buskar till utelekens fromma.

Projektet har genomförts i partnering mellan Grums kommun och PEAB, och i den relativt långa startfasen har personal och skolledning fått goda möjligheter att medverka.

Grattis till en vacker och behaglig skolmiljö, säger vi till Grums skolbarn, och snyggt jobbat säger vi i juryn till Grums kommun med samarbetspartners!

Finalist 2020 års Grundstenen: Grums kommun
Objekt: Södra skolan i Grums