Neonathalavdelningen, CSK i Karlstad

Ombyggnationen stod klar under 2013 och hade innan renoveringen stora problem med för få toaletter, brist på personalrum, dåligt fungerande isoleringsrum mm. Samtidigt med ombyggnationen lades stort fokus på att bygga hållbart genom att vara extra noga med sitt materialval. 

Nu har man en av Europas mest moderna avdelningar med lägst barnadödlighet i Sverige, samtidigt som utöver en energieffektivisering har man en medveten strategi i sina materialval som t ex golvmattor, takmaterial, mjukfogar och kablage där man är i frontlinjen nationellt och internationellt.

Under arbetes gång har man fasat ut mängder av kemikalier och ersatt dem med mer hållbara materialval. Långsiktigheten, stoltheten att ha en tydlig medveten hållbar profil och intresset genom att alla inblandade arbetsgrupper utbildats och på det viset blivit delaktiga i den hållbara processen, imponerade på juryn. Och i längden blir det inte dyrare att jobba med detta fokus.

Neonathalavdelningen vann utmärkelsen Grundstenen 2015 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Vinnare av priset Grundstenen 2015 – Juryns motivering:

Ombyggnad av neonatalavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad Landstingsfastigheters ombyggnation av Neonatalvårdavdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad valdes som vinnare av Grundstenen 2015 med motiveringen: ”För ett långsiktigt arbete att skapa en bättre byggd miljö utan farliga ämnen i våra byggnader, och en byggprocess där man genom utbildning av samarbetspartners skapat ringar på vattnet.”

Adress: Rosenborgsgatan i Karlstad

Byggherre: Landstinget i Värmland

Huvudentreprenör: Byggdialog

Arkitekt: Klara Arkitektbyrå

Kontakt: Lanstingsfastigheter 054-61 50 00

Foto: Byggdialog