Ansök om Medlemskap

Hållbart byggande i Värmland

Gå med i föreningen Hållbart Bygg i Värmland!

Oavsett om du är privatperson eller representerar ett företag, en myndighet eller en organisation är du välkommen som medlem i Föreningen Hållbart byggande i Värmland. Vi förutsätter att du eller den aktör du företräder har ett genuint intresse av att bidra till ett mer hållbart byggande – i alla bemärkelser – i Värmland.

Som medlem får du information om föreningens alla aktiviteter, såväl de öppna som de som är exklusiva för dig som medlem. Du får egen kompetensutveckling  och chans att knyta nätverk i och utanför länet. Du får också möjlighet att utveckla nya projekt tillsammans med föreningen och med övriga medlemmar. Vi hjälper om möjligt till att söka extern finansiering.

Medlemsavgifter

200kr (ej avdragsgill)

Serviceavgift

För företag och organisationer

0-4 anställda

800 kronor

5-10 anställda

2.000 kronor

11-49 anställda

5.000 kronor

50+ anställda

10.000 kronor

Ansökan

För att ansöka om medlemsskap, skriv ut, fyll i och signera ansökan. 

Skicka din ansökan till: 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland
c/o Simon Didner
Sannagatan 2a
653 49 Karlstad

Övrig information

Anmälan om utträde

Anmälan om utträde måste ha inkommit till styrelsen senast under november månad för att utträde ska kunna beviljas i och med det årets utgång. Om anmälan inte inkommer förlängs medlemskapet med ytterligare ett år. 

Bankgiro

403-2017