Norrstrands förskola i Karlstad

Norrstrands förskola har funnits sedan 1980-talet, men var i behov av såväl renovering som expansion. Intill den befintliga förskolan har nu Karlstads kommun uppfört en ny tvåvåningsbyggnad på 1 300 m2, med plats för fyra avdelningar om 20 barn vardera. När de äldre delarna av förskolan renoverats kommer hela förskolan att ha åtta avdelningar med plats för uppemot 160 barn.

Nybyggets stomme kommer från Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums, som i sin tur hämtar sina råvaror inom en relativt begränsad radie. Utanpå stommen finns en generös isolering och en träfasad. Alla material är dokumenterade enligt Byggvarubedömningens principer, och hela byggnaden är gjord för att klara de krav som gäller för Miljöbyggnad Silver, vilket numera är utgångspunkten för kommunens alla nybyggen. Däremot är det inte säkert att man kommer att certifiera byggnaden, eftersom det är ett merarbete och en merkostnad.

Inomhusväggarna utgörs av stommens trä som är lasyrbehandlad och i trapphusen försedd med brandskyddande färg. Det skapar en lugn och behaglig akustik, vilket såväl personalen och barnen som anläggningsarbetarna uppskattar. På taket ligger solceller som levererar ström i ungefär samma omfattning som används i byggnaden, räknat på årsbasis.

Med detta nybygge fortsätter Karlstads kommun på den inslagna vägen att bygga i korslimmat trä, precis som man gjorde med t ex förskolan Lotsen som vann Grundstenen-priset för några år sedan. Det nya och än mer intressanta är i detta fall hur man arbetat med utemiljön. Forskningen säger att en förskola behöver uppemot 40 kvm utomhusyta per barn för att de ska kunna leka och springa på de sätt de behöver. Det är ett ytkrav som kan vara svårt att tillfredsställa i allt trängre tätorter.

Här valde man den lite okonventionella lösningen att ta i anspråk en del av den befintliga Norrstrandsparken. Men även parker behöver finnas, som gröna lungor, som samlingsplatser och lekytor. Därför är det tydligt markerat att allmänheten har fritt tillträde till förskolans gård under de tider som förskolan är stängd. Fritt fram för både små och stora norrstrandsbor att testa rutschkanor och klätterställningar, alltså!

Därmed blir Norrstrands förskola den första av kommunens förskolor som når upp till normen om 40 m2/barn. I kombination med att kommunen fortsätter den inslagna vägen med förskolor i massivträ utgör det juryns skäl att utse förskolan till av 2020 års Grundstenen-finalister!

Finalist 2020 års Grundstenen: Karlstads kommun
Objekt: Norrstrands förskola, Karlstad