Lillängen, kvarter på Hammarö

Projektet omfattar 177 lägenheter i 9 olika hus med byggår 1972 där man bland annat har genomfört energiåtgärder i form av tilläggsisolering på vindarna, nya fönster, nya fasader med tilläggsisolering, förbättrat husens täthet, byggt nya balkonger, renoverat badrummen, installerat värmeåtervinning på frånluften och sett över den utvändiga miljön. Under hela ombyggnadsprojektet på tre år kunde de boende bo kvar i lägenheterna.

Hela projektet har genomsyrats av möten med hyresgästerna, där det i första steget innan projektet drog i gång hölls ett stormöte där alla lägenhetsinnehavare var inbjudna. Därefter anordnades möten etappvis under projektet och avslutningsvis hölls möten husvis. Syftet med detta var att ge utrymme för att alla skulle kunna komma till tals med sina funderingar och idéer. Samarbetet med hyresgästföreningen har också varit en del i det lyckade projektet där det tillsattes en ombyggnadsgrupp bestående av personer som bor på området som kunde svara på frågor, informera och många gånger också vara en länk mellan byggherre, entreprenör och brukare.

Materialval

De har under hela projektet arbetat med att alla material som används i entreprenaden ska läggas in i Sunda hus databas för att kunna följa upp dessa och jobba vidare under förvaltningsfasen. Har dock inte ställt krav på material och klassning av dessa.

Kvarteret Lillängen vann utmärkelsen Grundstenen 2016 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Juryns motivering

Med en genomtänkt process, som innefattar aktiv dialog med de boende och i partnering med entreprenören har man med beprövad teknik åstadkommit energieffektivitet och en välbehövlig standard- och statushöjning av området på hyresgästernas villkor. Renoveringen av Lillängen är ett gott exempel på hur miljömässiga, sociala och ekonomiska kvaliteter kan utvecklas i ett och samma bostadsområde.

Byggherre: Hammaröbostäder