Samhällsbyggnadshuset i Karlstad

Samhällsbyggnadshuset i Karlstad, Barkassen 5

Kontorshus med 6 plan inkl. garage.

Samhällsbyggnadshuset rymmer de tre förvaltningar som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor; miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Det nya huset kommer att delas in i zoner som anpassas efter de aktiviteter som ska pågå där. En aktiv zon där man kan sitta i grupper och diskutera, en stillsam zon för allmänna enskilda sysslor och en tyst zon där man kan sitta och skriva koncentrerat. Fastigheten byggs enligt Miljöbyggnad guld, vilket avspeglas i byggmaterial, energilösningar och ventilation.

Energiprestanda 57 kWh/m²/år.

Adress: Gustav Lovéns gata 30, Karlstad

Byggherre: Fastighets AB L E Lundberg

Huvudentreprenör: NCC

Arkitekt: Tengbom

Kontakt: Karlstads kommun, teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se – 054-540 00 00

Foto: karlstad.se