Färjestadsskolan i Karlstad

Färjestadsskolan kopplar på ett naturligt sätt ihop stadsdelarna Rud och Färjestad utan att skapa en baksida. Skolan och dess utemiljö har gett området ett nav och en naturlig mötespunkt. Trots sin stora volym med plats för 550 elever, utgår skolans gestaltning från den lilla skolan med syfte att ge en
trygg och funktionell skola som kan stå länge och bidra till social hållbarhet.

Färjestadsskolan är en av finalisterna till priset Grundstenen 2022.