Skogsgläntan i Kil

Förskolan Skogsgläntan i Kil ligger i nära anslutning till såväl idrottsanläggningen Sannerudsvallen som ett naturområde, vilket passar förskolans Reggio Emilia-pedagogik. Byggnaden har en kompakt volym men ändå rejäla ljusinsläpp, bl a i form av en taklanternin. Skogsgläntan är ett lågenergihus med ett värmebehov som understiger 55 kWh/m2/år, vilket man uppnått genom noggranna val av fönster, med god isolering och värmeåtervinning av frånluften. Värmeförsörjningen utgörs av fjärrvärme samt egna solfångare för varmvattenproduktion.

Skogsgläntan nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundstenen 2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

 

Byggherre: Kils kommun

Arkitekt: Sweco

Foto: Felix Gerlach