Vinkelvägen, LSS-boende i Arvika

LSS-boendet Vinkelvägen är ett fristående trähus och består av sex lägenheter för boende och en personallägenhet samt gemensamhetsutrymme.

A-temp 440 m2 normalårskorrigerad förbrukning är 117 kWh/m2/år inkl hushålls- och verksamhetsel.

På ena halvan av taket finns solceller vilka producerar ca 19 000 kWh/år.

Byggnaden är miljöcertifierad nivå silver.

Adress: Vinkelvägen 4, Arvika

Byggherre: Arvika Fastighets AB

Huvudentreprenör: PEAB

Arkitekt: A R Konstruktion & Design

Kontakt: Arvika Fastighets AB: 0570-816 00

Foto: Lennart Gustafsson