Sveaplan Fastigheter i Grums

Sveaplan fastigheter består av sex byggnader, fem trevåningshus och ett höghus, och är beläget mitt i centrala Grums. I bottenplan på samtliga byggnader finns lokaler med bland annat post och diverse andra verksamheter. I övrigt är det lägenheter med mest äldre hyresgäster. Fastigheten har en trivsam innergård som blivit en bra mötesplats för hyresgästerna. Fastigheten har gjorts energieffektiv genom en rad åtgärder. Höghuset har tilläggsisolerats och många fönster har bytts ut. Cirkulationspumparna är tryckstyrda och man har en frånluftsvärmepump.

Sveaplan vann utmärkelsen Grundstenen 2013 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

Vinnare av priset Grundstenen 2013 – Juryns motivering:

Sveaplan fastigheter har med en långsiktig strategi som ledstjärna lyckats omvandla en tidigare problemfastighet till eftertraktade bostäder och lokaler. Genom stort personligt engagemang, och omsorg om både byggnad och hyresgäster, utgör nu Sveaplan en väl fungerande del av Grums centrum. Ägarnas nyfikenhet och tydliga målbild har resulterat i en kontinuerlig process av förbättringsåtgärder. Sveaplan fastigheter visar att man med små resurser och långsiktigt hållbar ekonomi kan driva en framgångsrik utveckling för ett mer hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. Alla tre nominerade är goda exempel på beställarinitiativ och väl värda årets pris. Hittills genomförda byggprojekt för ett mer hållbart byggande domineras av kommunala beställare. Vi vill därför särskilt uppmärksamma en privat fastighetsägares initiativ, som visar att även den privata sektorn aktivt kan arbeta för ett mer hållbart byggande. Det är dessutom en relativt liten fastighetsägare, vilket visar att det inte behövs det stora företagets resurser eller kapacitet för att bidra till utvecklingen.  

Kontakt: Lars-Göran och  Inger Bernhardsson 

Foto: Sveaplan Fastigheter