BRF Tuggelite i Karlstad

I november 2019 är det 35 år sedan de första bostadsrättshavarna flyttade in i sina nya bostäder i Tuggeliteområdet i Karlstad. I åtta av de sexton lägenheterna bor samma personer kvar som de som ursprungligen flyttade in.

Området skapades av de boende med ambitionen att skapa resurssnål bebyggelse i social  gemenskap. Stort fokus fanns också på energifrågor och husen har tekniska egenskaper som gör att behoven av köpt energi ligger i samma nivå som den som krävs för nu aktuella så kallade ”nollenergihus”. Under 1980-talet var området öppet för många studiebesök och fick benämningen ”den första moderna ekobyn” i landet. Några kinesiska besökare benämnde bebyggelsen ”blomman i Europa”.

I och med 35årsjubileet valde juryn för Grundstenen att inte ta in fler finalister då det var självklart att utmärkelsen Grundstenen skulle tillfalla BRF Tuggelite!

Juryns montivering:

”Drömmen om ett resurs- och energisnålt boende och gemenskap med likasinnade gjorde att en grupp miljövänner år 1984 startade Sveriges första ekoby, Tuggelite utanför Karlstad. Passivhustekniken bygger på enkla, gedigna kunskaper om byggnader och energisystem som varit väl kända i långa tider. Föreningen hade insikten att effektiv energianvändning inte är en kvalitet i sig, utan något man bygger ihop med en rad andra kvaliteter. Brf Tuggelite blev smarta, välgjorda och effektiva hus som under 35 år har skänkt välbefinnande till ägarna och som visat på ett unikt föregångsexempel vars energiprestanda och andra kvaliteter står sig än idag! Att Tuggelite redan när det byggdes var nationellt sett unikt och att det fortfarande är en mer hållbar lösning än mycket av det som byggs med ”hållbarhetsstämpel” idag.

Tuggelite representerar ett ’bottom-up’ initiativ där människor tog ett aktivt ansvar för såväl miljö som social samvaro. Erfarenheterna från Tuggelite visar också att miljöarbetet utgör såväl ett individuellt som ett kollektivt ansvar.

Då projektet visar hur en liten grupp kan komma långt i anpassningen mot ett hållbart samhälle är det självklart att BRF Tuggelite är årets vinnare av priset Grundstenen 2019!”