Fredricelundsskolan i Karlstad

Nya Fredricelundsskolan och torget framför har visat på hållbart byggande med fokus på helheten där gamla och nya byggnader tillsammans med omgivande platsmark skapar en samlande funktion. Tillsammans med den nya skolan har man lyckats samla en mix av verksamheter och funktioner till en byggnad. Byggnaden är även flexibelt utformad med fokus på både nutid och framtid.

Fredricelundsskolan är projekterad för att ha en god energiprestanda och har uppförts i en byggprocess där återbruk har varit centralt, både inom projektet och genom samarbete med andra aktörer. Klimatavtrycket är således lägre både i byggskede och driftskede jämfört med många andra skolor. Grönstruktur har aktivt nyttjats för ekosystemtjänster i form av regnbäddar som tar hand om dagvatten. Anläggningen har med sin placering gett stadens medborgare en naturlig mötesplats
där även utemiljön är inkluderad. Byggnad, torg och gårdsmiljöer har på ett lekfullt sätt skapat nya platser med aktiviteter för ung som gammal som särskilt bidrar till social hållbarhet.

Fredricelundsskolan är en av finalisterna till priset Grundstenen 2022.