Hasselbols förskola i Sunne

Hasselbols förskola byggdes under 2013 och utgörs av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Byggnaden värms med fjärrvärme och har från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Belysningen styrs till större delen av närvarosensorer. Spillvärmen från kökets kylutrustning används till att förvärma varmvattnet. Energibehovet är beräknat till 54 kWh/m2/år, och byggnaden är därmed klassad som ett passivhus.

Hasselbols förskola nominerades som en av tre byggnader till utmärkelsen Grundstenen 2014 – ett årligt pris utdelat av nätverket för hållbart byggande i Värmland.

 

Byggherre: Sunne kommun

Huvudentreprenör: PEAB

Arkitekt: Tengbom

Foto: Micael Carlsson