Samverkan

Hållbart byggande i Värmland

EcoINSIDE2

Interreg-projektet EcoINSIDE2 löper 2019-2021 och sker i samverkan mellan Värmland, Dalarna, Hedmark och Akershus. Föreningen Hållbart byggande i Värmland ansvarar för den värmländska delen av projektet som behandlar energieffektivisering, trähusbyggnation och offentlig beställarkompetens

Lågan

Lågan är ett samarbetsprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges Byggindustrer och vänder sig till ett antal regionala kompetenscentra för lågenergibyggande och -renoveringar. Föreningen Hållbart byggande i Värmland deltar i projektet med värmländska erfarenheter och byggprojekt, och tar hem värdefulla kunskaper från omvärlden.

Energilyftet

Energimyndigheten finansierar ett omfattande, nationellt kompetensprogram inför de nya och rejält hårdare krav på energiprestanda som gäller för offentliga byggnader från 2019 och för övriga byggnader från 2010. I Värmland är Föreningen Hållbart byggande i Värmland den regionala samarbetspartnern, vilket innebär att vi arrangerar seminarier och introduktioner till Energilyftet, som i övrigt är en helt webbaserad och interaktiv utbildning.