Mons backe i Kil

Mons Backe förskola öppnade i september 2015 och har plats för 108 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan har en låg energiförbrukning där byggmaterial håller A- och B -klassning enligt SundaHus. Kommunen har så långt som möjligt valt trä före stål och andra förädlade material (träpanel med järnvitriol t ex). Man har redan från början låtit verksamheten vara med i processen och haft ett tydligt pedagogiskt tänkt, vilket har styrt utformningen av skolan och hur verksamheten bedrivs.

Energiprestanda 52 kWh/m²/år.

Mons Backe förskola i Kil nominerades som en av finalisterna till Grundstenen 2015.

 

Adress: Frej Alsterlinds Väg 1

Byggherre: Kils kommun

Huvudentreprenör: Byggdialog

Arkitekt: Mondo arkitekter

Kontakt: Tekniska förvaltningen i Kils kommun kommun@kil.se – 0554-191 00

Foto: Kils kommun