Seglet 4, kvarter i Karlstad

Projektet på Orrholmen omfattar ombyggnation av 10 sjuvåningsskivhus med 2 invändiga trapphus med hiss. Ett mellanliggande gemensamt överdäckat garage är anslutet till byggnaderna. Renoveringen i området påbörjades 2004 och avslutades 2009.

Ventilationssystemet utgörs av mekanisk frånluft med vädringsfönster och springventiler. Värmedistribution är vattenburen med radiatorer. Fjärrvärme försörjer huset via undercentral i byggnaden. Värmesystemet är fjärrvärme via undercentral i byggnaden.

Energiprestanda 73 kWh/m²/år.

Adress: Babordsgatan 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Karlstad

Byggherre: Karlstads Bostads AB (KBAB)

Huvudentreprenör: Skanska Sverige AB

Kontakt: KBAB: epost@kbab.se – 054-540 76 00

Foto: Fredrik Holm