Kan man bygga ett flerbostadshus utan parkeringsplatser till de boende?

Det var den överordnade frågan när Föreningen Hållbart byggande i Värmland anordnade ett digitalt (vad annars) frukostseminarium 15 januari. Inbjudna föreläsare var Charlotta Brolin från Riksbyggen i Göteborg samt Frances Sprei från Chalmers. Utgångspunkten var det uppmärksammade projektet BRF Viva i Göteborg, ett bostadsområde placerat i branten mellan Guldheden och Chalmersområdet som Riksbyggen tidigt valde att göra till ett spjutspetsbygge vad gäller minimal miljöpåverkan. Området stod klart 2019 och består av totalt 132 lägenheter i sex huskroppar. Hela projektet är klassat som Miljöbyggnad Guld och har fått utmärkelser för såväl finaste som fulaste (!) byggnad, samt priset Årets Miljöbyggnad 2019. Husen är uppförda i betong med lägre klimatpåverkan än standardbetong och har rikligt med solceller, vars el lagras i begagnade bussbatterier.

Mest uppmärksamhet har dock området fått för att det inte innehåller några parkeringsplatser för de boende – förutom de obligatoriska platserna för de funktionshindrades behov och för lastning och lossning. I övrigt, är det tänkt, ska de boende klara sina resebehov med hjälp av den fordonspool som hör till området, med elbilar, cyklar och lastcyklar i sin flotta. BRF Viva kan dessutom visa upp vad som måste vara Sveriges mest generösa cykelgarage samt en väl tilltagen cykelverkstad för att de boende ska kunna förvara och sköta sina egna cyklar smidigt.

-Lösningen har fungerat i princip enligt förväntan, menar Charlotta Brolin. Alla de boende var väl medvetna om situationen redan innan de flyttade in, tack vara utförliga informationsmöten och annan kontakt. Och vi ser av bokningsstatistiken att såväl elbilar som cyklar och lastcyklar kommit att bli uppskattade och använda. En del justeringar har krävts, bl a av prissättningen på de olika tjänsterna. Därtill har vi tyvärr också haft en del problem med stölder, även här.

Frances Sprei forskar på hållbara mobilitetslösningar och har deltagit i de studier som följt upp och utvärderat BRF Viva. Hon inledde med en översikt över vad man vet idag, generellt, om effekterna av bilpooler. Än så länge är forskningen spretig och svår att sammanställa, men en bilpoolsbil kan ersätta allt mellan fyra och 13 bilar, och göra att bilpoolsmedlemmen åker mellan sex och 45 procent kortare sträcka om hen haft egen bil. Det är i synnerhet resorna till och från jobbet som förändras mest av en bilpoolslösning. Annorlunda uttryckt: Bilpool är en bra lösning för den som har goda alternativ för att ta sig till och från jobbet.

De som flyttade in i BRF Viva var dock sällan billösa, och många valde att behålla bilen, åtminstone tills man övertygat sig om att områdets tjänster motsvarade behoven. Det var också förutspått, och det fanns en oro att det skulle bli en kraftigt ökad gatkantsparkering på Guldheden när området togs i bruk.

-Det vi kunde se var en liten ökning av sådan parkering, säger Frances, men inget som vållade några trängselproblem i området. Våra intervjuer visar också att de Viva-bor som behållit sina bilar ofta valt helt andra lösningar: Man kan ha ställt bilen hos någon nära anhörig med villaboende, man kan ha hyrt plats i garage på annan plats i staden. Många övervägde att sälja sin bil efter ett tag, och det var då krånglet att förvara bilen som var det främsta skälet. Av samma skäl minskade dessa Viva-bor även sin egen bilanvändning, ofta till förmån för områdets andra mobilitetstjänster.

-Går dessa erfarenheter då att överföra till andra städer, löd en av seminariets frågor.

-Både och, svarade Charlotta och Frances. Många av de nya internationella mobilitetstjänsterna kräver en rätt stor kundbas för att vara intressanta. Av det skälet kommer det sannolikt att dröja innan vi ser flottor av bokningsbara, självkörande bilar ens i så stora städer som Göteborg. Å andra sidan är de flesta människors bilanvändning ungefär densamma, oavsett om man bor på en stor eller liten ort. Man gör samma ärenden till arbetsplatser och butiker och barnens fritidsaktiviteter. Resmönstren är sig tämligen lika. Så varför inte pröva konceptet i såväl Karlstad som i Sunne?