19 okt: Hållbarhet ur en samhällsutvecklares synvinkel

Välkommen till en inspirationsföreläsning med årets hållbarhetschef 2014 CHARLOTTA SZCZEPANOWSKI från Riksbyggen.

Charlotta kommer bland annat att prata om ekosystemtjänster, miljöbyggnader, mobilitetslösningar, social hållbarhet, klimatanpassningar och om forskningsprojektet Positiv footprint housing.

Datum: 19 oktober

Tid: 10.00 – 12.00 (fika serveras från 9.30)

Plats: Samhällsbyggnadshuset, lokal Solen – Karlstad

För mer information och anmälan, kontakta Hasse Zimmerman dock senast 15 oktober.