19-25 okt: Green Planet Week

Green Planet Week är den självklara mötesplatsen för alla aktörer med ett starkt miljö- och klimatintresse.

Två av de stora konferenserna är:

Skogens nya värden – konferens om bioekonomi, 20 – 21 oktober i Torsby

Luft 2015 med Värmlands klimatdag, 22 oktober i Hagfors

 

Datum: 19 – 25 oktober

För mer information och anmälan, till inbjudan