Tre finalister till Grundstenen

 

Tre finalister till Grundstenen

151109 – -Värmland

Hållbart byggande Värmland uppstod för några år sedan utifrån ett gemensamt engagemang att driva frågor inom hållbart byggande. Föreningen består av aktörer inom både offentligheten, näringslivet och utbildningsväsendet som möts, utbyter erfarenheter och samverkar för att inspirera varandra och andra att bygga hållbart i Värmland. 

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen. Ett pris som delas ut till en byggherre som genom sin nybyggnation eller ombyggnation premieras för sitt fokus på hållbart byggande. Prisets främsta syfte är att inspirera och motivera till fler exempel för ett mer hållbart byggande och att lyfta fram beställarrollens betydelse för den fortsatta utvecklingen. Årets jury med Malin Olin, Karlstads universitet i spetsen, har nu valt ut tre finalister till priset.

 

De nominerade är…

Foto: Kils kommun

För första gången har en byggherre blivit nominerad två år gånger. Det är Kils kommun, som 2013 var nominerad med förskolan Skogsgläntan. Tack vare sitt fokus på hållbart byggande, har man lyckats att även i år bli en av finalisterna, denna gång med Mons Backe förskola. Förskolan har en låg energiförbrukning där byggmaterial håller A- och B -klassning enligt SundaHus. Kommunen har så mycket som möjligt valt trä före stål och andra förädlade material (träpanel med järnvitriol tex). Man har redan från början låtit verksamheten vara med i processen och haft ett tydligt pedagogiskt tänkt, vilket har styrt utformningen av skolan och hur verksamheten bedrivs.

Foto: Peter Söderblom

I Årjäng har Nordmarkens skola nominerats som en av finalisterna. Även i Nordmarkens skola har man en låg energiförbrukning och allt byggmaterial A- och B -klassning enligt Sunda hus för att skapa en giftfri miljö. Utöver detta har Årjängs kommun en lista på ämnen man vill fasa ut. Taket är belagt med Olivin som äter koldioxid, fasaden är av trä och en solcellsanläggning på 20 kW är installerad. Man har i processen involverat alla olika intressenter och på så vis lyckats överbrygga motsättningar när två skolor skulle slås ihop.

Foto: Byggdialog

Den tredje finalisten är en ombyggnation på Centralsjukhuset i Karlstad. Det är Neonatalavdelningen som innan ombyggnationen hade stora problem med för få toaletter, brist på personalrum, dåligt fungerande isoleringsrum mm. Samtidigt med ombyggnationen lades stort fokus på att bygga hållbart. Nu har man en av Europas mest moderna avdelningar med lägst barnadödlighet i Sverige, samtidigt som utöver en energieffektivisering har man en medveten strategi i sina materialval som tex golvmattor, takmaterial, mjukfogar och kablage där man är i frontlinjen nationellt och internationellt.

Besök och prisutdelning

Alla tre nominerade har under hösten besökts av juryn, som bestått av Malin Olin, Karlstads universitet, tillika ordförande i juryn, Lars Andersson, Fastighetsägarna Värmland, Jörgen Persson, Länsstyrelsen Värmland och Ulf Zakrisson, Sveriges byggindustrier.

– Vi är intresserade av resonemanget bakom valen. Det är därför vi har valt att premiera de som står bakom besluten, inte fastigheten i sig, säger Malin Olin.

Prisutdelning kommer att ske i konferensrummet på tionde våningen i Löfbergs kaffeskrapa den 13 november klockan 12.00. Vi inleder med lättare lunch, följt av prisutdelningen och därefter blir det möjlighet att följa med på en rundtur där vi besöker Löfbergs testanläggning av solpaneler för både värme och kyla.

För anmälan till prisutdelningen, kontakta Ulrika Thorén, samordnare av prisutdelningscermonin: ulrika.thoren@wspgroup.se dock senast den 7 november 2015. 

Fakta: Grundstenen

Priset bygger på värmländsk byggtradition och består av två delar, dels en slaggsten, dels en träplatta. Stenen är en bit slaggsten som hämta från material som använts i torpet Tobaksåsen strax utanför Borgvik i Värmland. Ursprunget till stenen är de restprodukter som uppstod vid järntillverkningen vid Borgviks Bruk omkring år 1850 och som formades till byggnadsblock. Träplattan är ett snitt av en originalstock från Gamla stallet vid Värmlands Säbys gård som blivit över från en omfattande restaurering av stallets stomme och tak. Gården har en anrik historia och finns omnämnd i skriftliga källor redan år 1216. Priset är en gåva från Wermlands byggnadsgille AB.