Studenter och proffs på gemensam resa till norsk träbyggnadskonst

1811 hbv 

Föreningen Hållbart byggande i Värmland arrangerade i slutet av oktober en studieresa till norskt träbyggande i Elverum, Hamar och Lillehammer. Byggingenjörerna vid Karlstads universitet var också med i arrangemanget, så sammantaget åkte nära 40 studenter och proffs i samma buss i tre dagar. Tretorgets Wenche Höye bistod med kontakter och planläggning, så det blev intensiva dagar med många intressanta besök. Merparten av studenternas kostnader täcks med stöd av medel från det gränsöverskridande Interreg-projektet EcoINSIDE.

1811 hbv2

– Deltagarna uppskattade såväl besöken på fabrikerna i Kongsvinger och Moelv som de många olika byggnader de fick se. Högskolen i Evenstad och idrottshallen i Biri blir mina personliga favoriter, men Våler kirke lämnar ju knappast någon oberörd, kommenterar Fredrik Holm, ordförande i Föreningen Hållbart byggande i Värmland. Dessutom sätter jag stort värde på att studenter och yrkesaktiva fick mötas på detta sätt. Det skulle inte förvåna mig om det leder till en rad spännande examensarbeten framåt våren.