Stort grattis till Sliperiet och Gamla kraftstationen, båda vinnare av Grundstenen 2020!

Linn Mossberg representerar Ulleruds teateraktörer, Gamla Kraftstationen och Susanne Ekmark representerar Oscar Magnusson, Sliperiet – vinnare av årets Grundstenen 2020!

Efter ett gediget arbete av årets jury med Fredrik Holm som juryns ordförande är så årets vinnare av priset Grundstenen 2020 korade; och då det inte gick att dela dem åt, fick det bli pris till båda: Sliperiet i Borgvik och Gamla Kraftstationen i Deje. Stort grattis!

Motiveringen för de båda vinnarna lyder som följer:

Utmärkelsen Grundstenen 2020 delas mellan Oscar Magnusson och Ulleruds teateraktörer för Sliperiet i Borgvik respektive Gamla Kraftstationen i Deje. Dessa sinsemellan helt olika industribyggnader med över hundra år på nacken har de senaste åren utvecklats till besöksmål med dragningskraft långt utanför länets gränser. Med årets Grundstenen-utmärkelse vill juryn dels uppmärksamma två byggnader som bibehållit sina karaktärsdrag och genuina kvaliteter, trots att de rymt de mest varierande verksamheter genom åren, dels hylla två entreprenörer som med envishet och kreativitet lyft respektive plats från att vara potentiella skräpytor till att bli viktiga mötespunkter. Det handlar om mer än återbruk – det handlar om förädling!

Andra plats delades av Grums kommun för Södra skolan, Årjängs kommun för Förskolan Regnbågen och Karlstads kommun för Norrstrands förskola. Tredje plats knep Karlstads kommun för Karlstadsstråket. Och sist men inte minst, knep Emma Hansen, Jordskeppet i Hällekil och BRF Kontrollanten var sitt hederspris!

Mer om pristagarna finns under menyn Goda exempel här på hemsidan!