Inbjudan: Utbildning Renovera klimatsmart

Föreningen Hållbart Byggande Värmland medverkar nu i ett spännande FoU projekt – ”Energirenovering”, ett samverkansprojekt mellan LÅGAN (Energimyndighetens nätverk för lågenergibyggnader) och Sveriges sex olika regionala lågan nätverk. FoU-projektets mål är att visa att det går att halvera fastighetsägares befintliga energianvändning vid renovering, med god lönsamhet. Vi kommer ha fyra olika pilotbyggnader inom projektet, vilka kommer presenteras senare.

En del i projektet är att ge utbildning om energieffektivisering och vi erbjuder nu följande öppna webb-utbildningar:

Renovera klimatsmart, del 1 – 2021-01-26 kl 8.00 – 11.00

Renovera klimatsmart, del 2. Samma kurs erbjuds vid två olika tillfällen: 2021-01-28 kl 8.00 – 12.00 och 2021-02-03 kl 8.00 – 12.00

För ER som är medlemmar i föreningen Hållbart Byggande Värmland är utbildningen kostnadsfri. 
Genomgången i den första delen är ett förkunskapskrav för fortsättningskursen. 
Anmälan görs till sandra.andersson@buc.se

Döp mejlet till Sandra ”Renovera klimatsmart” och ange följande

  • Datum för utbildningstillfälle
  • Organisationsnummer på företaget
  • Namn på deltagaren
  • E-post till deltagaren

Deltagare får en bekräftelse på bokningen och en kallelse inför utbildningen. I kallelsen finns en uppmaning att skapa ett konto så deltagare kan komma åt intyg efter utbildningen.