Vet du vilken potential det finns för energirenovering i din byggnad?

LÅGAN söker pilotbyggnader till projektet: Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME

Hållbart Byggande Värmland är ett av sex regionala nätverk inom LÅGAN samarbetet i Sverige. Vi söker nu pilotbyggnader/projekt som planerar för renovering att analyseras för möjligheter att samtidigt genomföra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Projektet leds genom nätverket LÅGAN och ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. En viktig del i projektet är att involvera regionala aktörer.

Vi söker därför renoveringsprojekt i uppstartfasen som kan medverka som pilotprojekt. Byggnaderna kommer att följas under planering, projektering och för förberedelser inför upphandling under tiden november 2020 till december 2021. Projektet gäller både bostäder och lokaler. 

För mer information och intresseanmälan kontakta ordförande i vår förening, Per Andersson: per.andersson@sustainacon.se, 070-278 94 52