Pilotprojekt för hållbar renovering sökes!

Nu säker Fastighetsnätverket tillsammans med LÅGAN (Energimyndighetens nätverk för lågenergibyggnader) tre pilotprojekt med fastighetsägare som vill ”spänna bågen” och renovera hållbart med fokus på minskad energianvändning. Vi behöver få in kandidater senast månadsskiftet okt/nov-2020.

Läs mer på: www.fastighetsnatverket.se