Sammanfattning av 2017 års medlemsresa

En sammanfattning i form av en pdf får summera årets medlemsresa!