Program prisutdelning utmärkelsen Grundstenen 2016

Fredagen den 18 november kl.12:45-16:00
Karlstads universitet, Hus 21, Eva Erikssonsalen

Preliminärt program den 18 november 2016

12:45 Mingellunch i hus 21, under ”ägget”. Moderator: Fredrik Holm, ordförande i föreningen Hållbart byggande i Värmland.
13:15 Prisutdelning, Malin Olin, Karlstads universitet och ordförande i juryn presenterar årets vinnare samt två övriga finalister till utmärkelsen Grundstenen för 2015 års hållbara byggande i Värmland.
13:45 Kort presentation av vinnaren av Grundstenen 2016
14:00 Föreläsning: Behov av att minska exponeringen för hormonstörande kemikalier från den byggda miljön,Carl-Gustav Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet
15:00 Fikapaus
15:15 2015 års vinnare av Grundstenen presenterar exempel på bra materialval och metoder för utfasning av kemikalier vid neonatalavdelningen i Karlstad, Henric Ernstson, miljökonsult

Varmt välkommen!