7 nov: Energilyftet i Säffle

Redan inom några år kommer kraven på energiprestanda att skärpas avsevärt, såväl vid ny- som ombyggnad. Alla i byggsektorn behöver därför veta hur man bygger riktigt energieffektivt utan att fördenskull tumma på andra krav som ventilation och fuktsäkerhet. Det finns mängder med projekt som visar att det är fullt möjligt.

Välkommen till kursdag i Säffle, med en genomgång av kommande energikrav, med utrymme för diskussioner och med ett studiebesök till ett nyligen renoverat bostadsområde. Kursdagen är också en introduktion till utbildningen Energilyftet som du senare kan genomföra på egen hand via Internet.

Plats: Futurum, Forskningsvägen 1, Säffle. Eftermiddagens studiebesök sker i kv Vallen, Karlstadsvägen.

Tid: Måndag 7 november kl 9-15. 

Kursdagen är kostnadsfri. Förmiddagsfika och lunch ingår. 

Arrangörer: Föreningen Hållbart byggande i Värmland, på uppdrag av Energimyndigheten och Energikontor Värmland

Boka din plats här: http://energilyftet.learnways.com

Varmt välkommen!