Jordskeppet i Hällekil, Forshaga

Jordskeppet i Hällekil är finalist till priset Grundstenen 2020 och det är första gången som vi har en finalist från Forshaga!

Så mycket returmaterial som möjligt

Vad hittar man på om man vill flytta till egen stuga, men inga egna stugor passar den egna, tunna plånboken? Ja, varför inte bygga sig ett eget av sådant som andra slänger, eller säljer billigt? Emma Hansen visste ingenting om hur man bygger ett hus för några år sedan, men har nu skapat sig ett originellt men trivsamt boende, i huvudsak byggt med begagnade varor. Dessutom så gott som självförsörjande.

 -Jag ville bo i eget hus, men hade inte råd att köpa mig ett ställe, berättar Emma. Men så kom jag i kontakt med den amerikanska Earthship-rörelsen, som bygger hus av så mycket returmaterial som möjligt, och som ska fungera oberoende av omvärlden i så hög grad som möjligt.

Forshaga kommun positiv

Ett positivt bemötande från Forshaga kommun och ett stort antal volontärer från hela världen har bidragit till att hon och de tre barnen nu bor i det efterlängtade egna huset, till hälften nedgrävt i en sydsluttning i närheten av Olsäter. Mot söder vetter ett stort glasparti och ett växthus. Mot norr isolerar en markfyllnad gjord av sand och uttjänta bildäck.

Jordskeppsrörelsen, där Emma är en av de svenska pionjärerna, baseras på ett antal principer. Husen ska byggas av återvunnet material i så hög grad som möjligt, de ska vara självförsörjande på el och vatten, ha ett självständigt avlopp och klara så stor del av matförsörjningen som möjligt. Emma har solceller på tomten, samlar regnvatten från pulpettaket och använder gråvattnet till sina odlingar. Men bilen är en nödvändighet eftersom Jordskeppet ligger en bit från närmsta samhälle.

Handla lokalt

-Och ja, det händer att solcellerna och batterilagret inte räcker till, säger Emma. Då stänger vi i tur och ordning av varmvattnet och tvättmaskinen. Högst prioritet har – som i alla familjer – ström till mobiltelefoner och läsplattor. Mina barn har järnkoll på vad olika apparater drar, och hur man får lov att snåla mellan varven.

Emma bedömer att hennes hus blev både lite mindre och dyrare än många andra jordskepp. Orsaken stavas tid. Hon hade helt enkelt inte tid att åka långa sträckor för att hämta ett parti brädor. I gengäld har hon konsekvent handlat det hon behövt på så nära håll som möjligt. Av en händelse finns ett lokalt, litet sågverk på nära håll.

Överhuvudtaget verkar bristen på tid vara den stora stötestenen för den som bygger jordskepp. Emma himlar lite med ögonen när ord som bygglovprocess och slutbesiktning kommer på tal.

 -Under hela projekttiden måste man ju både jobba och hinna leva också. Det blir en balansgång mellan byggprojektet och allt man måste försaka under tiden.

Och färdig blir man aldrig

Vid juryns besök pågår en utbyggnad vid entrén. Barnen blir större och ställer mer krav på egna ytor. Och ett vindfång hindrar brasvärmen från att rymma från det lilla, men väl fungerande vardagsrummet.

Jordskeppet i Hällekil befinner sig så lång man kan komma från kvalitetssäkringssystem och byggvarudeklarationer. Och det låter sig knappast kopieras. Men juryn fastnar ändå för en boplats som kommit till med ett stort mått av beslutsamhet och entusiasm och utifrån många vettiga hållbarhetstankar.

Finalist 2020 års Grundstenen: Emma Hansen
Objekt: Jordskeppet Hällekil