15 okt: Tillskottsdagen 2015

Efter fjolårets succé med 26 företag och över 200 studenter är det nu dags för Tillskottsdagen 2015. Årets event kommer att äga rum torsdagen den 15 oktober kl. 16.30 – 21.00 på Nöjesfabriken i Karlstad. Tiden är preliminär.

Tillskottsdagen är ett resultat av en låg tillväxt både i investeringar och befolkning i Värmland. Initiativtagarna till detta projekt är Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv som gemensamt finansierat och utsett en grupp av studenter från Karlstads Universitet för att planera och genomföra Tillskottsdagen. Dagen är till för att öka tillväxten i Värmland genom att skapa kontakt mellan studenter och företag inom bygg-, miljö/energi- och fastighetsbranschen. Tanken är att man vill få studenter att stanna kvar i Värmland efter avslutade studier.

Dagen riktar sig till byggingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt fastighetsekonomer från Karlstad Universitet samt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Sambandet mellan dessa branscher återspeglar byggprocessen från projektering och produktion, till försäljning och förvaltning.

Det Tillskottsdagen ger er är framförallt en chans att komma ut och träffa studenter som är på väg ut i arbetslivet, som söker praktikplatser och som letar plats för ex-jobb. 

Tillskottsdagen är ett event där studenter kommer för att träffa er så det är ett fantastiskt tillfälle för er att knyta kontakter med studenter.

 

Här följer en kort film från Tillskottsdagen 2013 där kvällen beskrivs från företag och studenter: 

https://www.youtube.com/watch?v=2pHzkroBPF4

 

Det preliminära upplägget för Tillskottsdagen 2015:

17:00 – 17:15 Inledning

17:15 – 18:00 Mingel + Företagspresentationer

18:00 – 19:00 Speedrekrytering + Case

19:00 – 19:45 Mat med underhållning

19:45 – 20:40 Fortsättning.

20:40 – 21:00 Avslutning.

Vi som anordnar Tillskottsdagen är en grupp studenter från byggingenjörs, energi/miljöingenjör- samt fastighetsekonomiprogrammet. Vi vill gärna att just ni medverkar under denna dag för att hjälpa Värmland att växa. Det här är er chans att skapa kontakt med ett hundratal studenter för en förenklad framtida rekrytering.

För att kunna genomföra Tillskottsdagen kommer vi att ta ut en anmälningsavgift på 3500 kr/företag där mat för tre företagsrepresentanter ingår. Anmälan ska göras med bifogad blankett som sedan skickas tillbaka via mail: Tillskottsdagen@hotmail.com senast fredag 29 maj. Anmälan är bindande. 

 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till:

Einar Johansson, 072-545 31 13

Arbetsgruppen, Tillskottsdagen 2015